Joan Manel Pozuelo (Promoció 2012 – 2014)

Davant la petició de l’equip de tècnics responsables de l’EFAV per incloure una petita explicació de l’experiència viscuda a l’escola, he de començar referint-me a un fet força rellevant: vaig ser l’alumne de més edat de la meva promoció (2012-2014). En concret vaig iniciar el curs amb 40 anys, després de perdre la feina amb més de 20 anys d’experiència professional en un altre sector productiu. Aquest fet, sumat a la il·lusió i a la motivació per l’aviació, crec que va ser fonamental per tenir la força, la constància i la confiança en un mateix, per encarar el meu nou projecte professional cap a l’aviació i treure endavant els estudis  de l’ EFAV.

Ara ja finalitzats els meus estudis i amb l’experiència viscuda, m’agradaria donar dos consells a qui tingui un objectiu a la vida ben marcat, i en concret a qui tingui l’objectiu d’obtenir l’ LMA mitjançant el curs que ofereix l’ EFAV, independentment de la seva edat. En primer lloc, agafar consciència que un és capaç d’aconseguir allò que es proposa, amb l’esforç i els sacrificis que això comporta, i en segon lloc, aprofitar els mitjans i recursos que se’t posin a l’abast, com poden ser els coneixements i experiència dels instructors de l’escola EFAV, de cadascun dels quals has de saber treure el màxim profit.

No voldria deixar de banda un dels aspectes que més m’ha marcat en el meu pas per l’EFAV. És el de tenir sempre presents els factors humans en qualsevol faceta de la vida. Voldria fer esment a una de les frases més repetides a les classes del benvolgut Javier Cañas i que crec que hem de tenir sempre present: «s’ha de saber estar, tenir consciència situacional i saber actuar segons les circumstancies circumstàncies». Amb això ja es té molt de camí fet per arribar al teu propòsit.

Joan Manel Pozuelo

Alumne promoció 2012 – 2014

Joan Manel Pozuelo (Promoció 2012 – 2014)
Idioma