EXÀMENS OFICIALS EASA

L'EFAV està autoritzada (ES.147.010) per realitzar exàmens oficials EASA de la subcategoria B1.1 a:

  • Alumnat presencial: persones que hagin cursat (o ho estiguin fent) la Formació bàsica LMA B1.1 en l'EFAV i que compleixin amb el percentatge mínim d'assistència establert en el Pla d'Estudis Bàsic que correspongui a la seva promoció.
  • Alumnat lliure: qualsevol aspirant que no és alumnat presencial. Podrà optar a exàmens bàsics o a Aixecament de Limitacions o Diferències.

INFORMACIÓ GENERAL

INFORMACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL MES DE JUNY DE 2023

CALENDARI DELS EXÀMENS Dies 20 i 21 de juny de 2023.

FASES I DATES DE LA CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUD d'admissió a examen (des del dia de publicació fins el 22 de maig a les 8.00 hores, ambdós inclosos)

1r pas: Complimentació i generació dels formats:

2n pas: Tramitació telemàtica de la sol·licitud (finalitzada)

DECLARACIÓ JURADA enviament del format fins el 29 de maig

MATRICULA dels examens fins el 5 de juny (el format de matrícula s'enviarà a l'aspirant un cop validades positivament la sol·licitud i la declaració jurada)

REALITZACIÓ dels examens (20, 21 i 22 de juny de 2023)

PUBLICACIÓ dels resultats provisionals (dia 30 de juny abans de les 16h)

SOL·LICITUD de revisió de l'examen (del 30 de juny al 3 de juliol, ambdós inclosos)

1r pas: Complimentació i generació del format de sol·licitud de revisió d'examen de mòdul

2n pas: Tramitació telemàtica de la sol·licitud

PUBLICACIÓ dels resultats definitius (dia 7 de juliol abans de les 16h)

 

L’EFAV es reserva el dret de no complir amb l’establert en la "Guía para la realización de exámenes LMA B1.1" si la gestió per part de l’aspirant no s'ajusta a les seves instruccions.

Qualsevol dubte en relació als exàmens pot enviar un correu a examenes@efav.cat

Idioma