Exàmens oficials EASA

L’EFAV està autoritzada (ES.147.010) per realitzar exàmens oficials EASA de la subcategoria B1.1 a:

  • Alumnes presencials que han assistit al curs de formació bàsica de 2.400 hores.
  • Alumnes per lliure que no han assistit al curs de formació bàsica de 2.400 hores.
  • Professionals amb limitacions/diferències en la seva llicència LMA Parte 66.

Propera convocatòria d’examens 13, 14 i 15 de març de 2019

  • Bases (presentació de sol·licituds fins l’1 de febrer de 2019)
  • Calendari
  • Preus
  • Llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses.
  • Llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses.
  • Resultats provisionals dels exàmens (es publicarà el 25 de març de 2019)
  • Resultats definitius dels exàmens (es publicarà l’1 d’abril de 2019)

Calendari (convocatòries novembre’18, març’19 i juliol’19)

Idioma