EXÀMENS OFICIALS EASA

L'EFAV està autoritzada (ES.147.010) per realitzar exàmens oficials EASA de la subcategoria B1.1 a:

  • Alumnat presencial: persones que hagin cursat (o ho estiguin fent) la Formació bàsica LMA B1.1 en l'EFAV i que compleixin amb el percentatge mínim d'assistència establert en el Pla d'Estudis Bàsic que correspongui a la seva promoció.
  • Alumnat lliure: qualsevol aspirant que no és alumnat presencial. Podrà optar a exàmens bàsics o a Aixecament de Limitacions o Diferències.

INFORMACIÓ GENERAL

INFORMACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL MES D'OCTUBRE DE 2022 (nou 28/07/2022)

CALENDARI DELS EXÀMENS Dies 4, 5 i 6.

FASES I DATES DE LA CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUD d'admissió a examen (des del dia de publicació fins l'1 de setembre de 2022, ambdós inclosos)

1r pas: Complimentació i generació dels formats:

2n pas: Tramitació telemàtica de la sol·licitud

VALIDACIÓ de la sol·licitud d'admissió a examen

  • Validació administrativa (fins el 8 de setembre de 2022)
  • Validació tècnica (fins el 15 de setembre de 2022)

MATRICULA dels examens (del 19 fins el 23 de setembre de 2022)

REALITZACIÓ dels examens (4, 5 i 6 d'octubre de 2022)

PUBLICACIÓ dels resultats provisionals (dia 14 d'octubre abans de les 12h)

SOL·LICITUD de revisió de l'examen (del 17 a 19 d'octubre, ambdós inclosos)

1r pas: Complimentació i generació del format de sol·licitud de revisió d'examen de mòdul

2n pas: Tramitació telemàtica de la sol·licitud

PUBLICACIÓ dels resultats definitius (dia 20 d'octubre abans de les 12h)

 

L’EFAV es reserva el dret de no complir amb l’establert en la "Guía para la realización de exámenes LMA B1.1" si la gestió per part de l’aspirant no s'ajusta a les seves instruccions.

Qualsevol dubte en relació als exàmens pot enviar un correu a examenes@efav.cat

Idioma