EXÀMENS OFICIALS EASA

L'EFAV està autoritzada (ES.147.010) per realitzar exàmens oficials EASA de la subcategoria B1.1 a:

  • Alumnat presencial: persones que hagin cursat (o ho estiguin fent) la Formació bàsica LMA B1.1 en l'EFAV i que compleixin amb el percentatge mínim d'assistència establert en el Pla d'Estudis Bàsic que correspongui a la seva promoció.
  • Alumnat lliure: qualsevol aspirant que no és alumnat presencial. Podrà optar a exàmens bàsics o a Aixecament de Limitacions o Diferències.

INFORMACIÓ GENERAL

INFORMACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL MES DE MARÇ DE 2024 

CALENDARI DELS EXÀMENS Dies 12, 13 i 14 de març

FASES I DATES DE LA CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUD i MATRÍCULA d'admissió a examen (fins el 7 de febrer inclòs)

1r pas: Generació i signatura dels formats:

2n pas: Tramitació telemàtica de la sol·licitud (TANCADA)

REALITZACIÓ dels exàmens 12, 13 i 14 de març

PUBLICACIÓ de les respostes correctes (A, B o C) el 14 de març a les 17 hores

    • Es publica al campus, apartat "recursos" -> "matrícula" -> "documents"

PUBLICACIÓ dels resultats provisionals el 2 d'abril a les 16 hores

    • Es publica al campus, apartat "Mi informe" o "Avaluació"

SOL·LICITUD de revisió de l'examen del 2 al 5 d'abril, ambdós inclosos

1r pas: Complimentació i generació del format de sol·licitud de revisió d'examen de mòdul

2n pas: Tramitació telemàtica de la sol·licitud

PUBLICACIÓ dels resultats definitius el 16 d'abril

 

L’EFAV es reserva el dret de no complir amb l’establert en la "Guía para la realización de exámenes LMA B1.1" si la gestió per part de l’aspirant no s'ajusta a les seves instruccions.

Qualsevol dubte en relació als exàmens pot enviar un correu a examenes@efav.cat

Idioma