EXÀMENS OFICIALS EASA

L'EFAV està autoritzada (ES.147.010) per realitzar exàmens oficials EASA de la subcategoria B1.1 a:

  • Alumnat presencial: persones que hagin cursat (o ho estiguin fent) la Formació bàsica LMA B1.1 en l'EFAV i que compleixin amb el percentatge mínim d'assistència establert en el Pla d'Estudis Bàsic que correspongui a la seva promoció.
  • Alumnat lliure: qualsevol aspirant que no és alumnat presencial. Podrà optar a exàmens bàsics o a Aixecament de Limitacions o Diferències.

INFORMACIÓ GENERAL

INFORMACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL MES DE NOVEMBRE DE 2023 

CALENDARI DELS EXÀMENS Dies 21, 22 i 23 de novembre (el dia i l'hora de l'examen de cada mòdul es publicarà l'11 d'octubre)

FASES I DATES DE LA CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUD d'admissió a examen (des del 25 fins el 29 de setembre, ambdós inclosos)

1r pas: Complimentació i generació dels formats:

2n pas: Tramitació telemàtica de la sol·licitud (finalitzada)

DECLARACIÓ JURADA del 16 al 20 d'octubre, ambdós inclosos

MATRICULA dels examens del 2 al 6 de novembre, ambdós inclosos

REALITZACIÓ dels examens 21, 22 i 23 de novembre

PUBLICACIÓ dels resultats provisionals el 12 de desembre

SOL·LICITUD de revisió de l'examen del 12 al 15 de desembre, ambdós inclosos

1r pas: Complimentació i generació del format de sol·licitud de revisió d'examen de mòdul

2n pas: Tramitació telemàtica de la sol·licitud

PUBLICACIÓ dels resultats definitius el 21 de desembre

 

L’EFAV es reserva el dret de no complir amb l’establert en la "Guía para la realización de exámenes LMA B1.1" si la gestió per part de l’aspirant no s'ajusta a les seves instruccions.

Qualsevol dubte en relació als exàmens pot enviar un correu a examenes@efav.cat

Idioma