EXÀMENS OFICIALS EASA

L'EFAV està autoritzada (ES.147.010) per realitzar exàmens oficials EASA de la subcategoria B1.1 a:

 • Alumnes presencials que han assistit al curs de formació bàsica de 2.400 hores.
 • Alumnes per lliure que no han assistit al curs de formació bàsica de 2.400 hores.
 • Professionals amb limitacions/diferències en la seva llicència LMA Parte 66.

Propera convocatòria d'examens 20, 21 i 22 de juliol de 2020

 • Bases
 • Mesures sanitàries
 • Formats
  • FI-S-3-0-6 Format d'admissió a exàmens (alumnat presencial o lliure exàmens bàsics)
  • FI-S-4-0-5 Format d'admissió a exàmens d'aixecament de limitacions o diferències (alumnat per lliure)
  • F.2.9/1 Declaració jurada
  • Justificant d'assistència a examen
  • F.2.14/4 Sol·licitud de revisió d'examen de mòdul
 • Sol·licituds d'exàmens - Tramitació telemàtica (11 de juny -> alumnat afectat pel COVID, 12 de juny -> resta d'aspirants)
 • Calendari
 • Preus
 • Llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses (publicació 29 de juny)
  • Correcció de deficiències o absències de documentació (fins al 2 de juliol)
 • Llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses (publicació 9 de juliol)
 • Resultats provisionals dels exàmens (publicació 28 de juliol al campus)
 • Resultats definitius dels exàmens (publicació 31 de juliol al campus)

Qualsevol dubte en relació als exàmens pot enviar un correu a examenes@efav.cat

Idioma