FAQs – Preguntes freqüents formació manteniment d’aeronaus

Us presentem un llistat de dubtes que us pot sorgir amb l’objectiu d’intentar donar-vos una resposta el més entenedora possible.

En la Formació bàsica LMA B1.1, n’hi han convalidacions amb d’altres estudis?

No, s’han de cursar presencialment la totalitat de les hores de la formació i presentar-se als exàmens corresponents.

Quin és el nombre de places?

 1. En el Certificat de professionalitat d’Operacions auxiliars de manteniment aeronàutic: 16 places.
 2. En la Formació bàsica LMA B1.1: 30 places.

Quin és l’horari de la formació?

 1. En el Certificat de professionalitat d’Operacions auxiliars de manteniment aeronàutic: de dilluns a dijous de 16 a 19 hores.
 2. En la Formació bàsica LMA B1.1: de dilluns a divendres de 8.30 a 15 hores.

Haig d’estar aturat/da per fer la formació?

L’alumnat ha d’estar inscrit, abans de l’inici de la formació, en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).

 1. De les 16 places del Certificat de professionalitat d’Operacions auxiliars de manteniment aeronàutic:
  • Com a mínim, 10 alumnes han d’estar inscrits/es com a Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO). És a dir, en situació d’atur.
  • Com a màxim, 5 alumnes, tot i que estiguin treballant, han d’estar inscrits/es perquè volen millorar la feina.
 1. De les 30 places de la Formació bàsica LMA B1.1:
  • Com a mínim, 20 alumnes han d’estar inscrits/es com a Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO). És a dir, en situació d’atur.
  • Com a màxim, 10 alumnes, tot i que estiguin treballant, han d’estar inscrits/es perquè volen millorar la feina.

Haig de presentar-me a la selectivitat per accedir a la Formació?

No és requisit per accedir-hi.

Les pràctiques són remunerades?

En la Formació bàsica LMA B1.1 de 2.400 hores està inclòs el Mòdul de pràctiques formatives de 450 hores que té una durada d'aproximadament de tres mesos, si es fan vuit hores diàries.
La remuneració, o no, de les pràctiques és a criteri de l'empresa on es facin però cal recordar que aquestes pràctiques són de caràcter formatiu, no laboral (no n'han de confondre amb l'experiència laboral d'un mínim de dos anys que cal acumular per a la tramitació de la Llicència de Manteniment d'Aeronaus -LMA B1.1- doncs aquesta experiència sí que ha d'estar acreditada mitjançant contracte laboral).

Quines especialiats són les més adequades per la Formació Bàsica LMA B1.1?

 • En el cas de Batxillerat, la modalitat de Ciències i Tecnologia.
 • En el cas de la Formació professional, la família professional de Transport i manteniment de vehicles.

 

Idioma