FAQs – Preguntes freqüents formació manteniment d’aeronaus

Us presentem un llistat de dubtes que us pot sorgir amb l’objectiu d’intentar donar-vos una resposta el més entenedora possible.

En la Formació bàsica LMA B1.1, n’hi han convalidacions amb d’altres estudis?

No, s’han de cursar presencialment la totalitat de les hores de la formació i presentar-se als exàmens corresponents.

Quin és el nombre de places?

 1. En el Certificat de professionalitat d’Operacions auxiliars de manteniment aeronàutic: 15 places.
 2. En la Formació bàsica LMA B1.1: 30 places.

Haig d’estar aturat/da per fer la formació?

L'alumnat admès, ja sigui en la formació d'Operacions auxiliars de manteniment aeronàutic o en la Formació bàsica LMA B1.1, a l'hora de formalitzar la matrícula, haurà d'estar inscrit en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC).

Ambdós programes formatius han de complir el requisit següent:

 • Com a mínim, el 70% de l'alumnat matriculat ha d'estar inscrit com a Demandant d'Ocupació No Ocupat (DONO).
 • Com a màxim, el 30% de l'alumnat matriculat ha d'estar inscrit com a treballador/a - millora de feina.

Haig de presentar-me a la selectivitat per accedir a la Formació?

No és requisit per accedir-hi.

Les pràctiques són remunerades?

En la Formació bàsica LMA B1.1 de 2.400 hores està inclòs el Mòdul de pràctiques formatives de 450 hores que té una durada d'aproximadament de tres mesos, si es fan vuit hores diàries.
La remuneració, o no, de les pràctiques és a criteri de l'empresa on es facin però cal recordar que aquestes pràctiques són de caràcter formatiu, no laboral (no n'han de confondre amb l'experiència laboral d'un mínim de dos anys que cal acumular per a la tramitació de la Llicència de Manteniment d'Aeronaus -LMA B1.1- doncs aquesta experiència sí que ha d'estar acreditada mitjançant contracte laboral).

Quines especialiats són les més adequades per la Formació Bàsica LMA B1.1?

 • En el cas de Batxillerat, la modalitat de Ciències i Tecnologia.
 • En el cas de la Formació professional, la família professional de Transport i manteniment de vehicles.

La Formació bàsica LMA B1.1 és un cicle formatiu?

La formació per assolir la Llicència de Manteniment d'Aeronaus (LMA) de l'especialitat B1.1 "avions amb motor de turbina", d'acord amb l'itinerari detallat en el dossier (formació de dos anys acadèmics + mòdul de pràctiques en entorn real + 2 anys d'experiència laboral) ha d'estar regulada per la normativa europea a través de l'Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA) i la seva filial en l'Estat espanyol, l'Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA); no, pel Ministerio de Educación/Departament d'Educació de la Generalitat.

L'EFAV es un centre de formació que està autoritzat per EASA/AESA i pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) per a impartir la Formació bàsica LMA B1.1 com a Formació professional per a l'ocupació; per tant, no som cicle formatiu doncs aquest programa es correspon a la Formació professional inicial.  S'anota l'enllaç  a la pàgina web de la Generalitat on trobareu la informació de la Formació professional a Catalunya:

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/

Amb la Formació bàsica LMA B1.1 de l'EFAV puc accedir a la universitat?

No.

Us anotem l'enllaç a la pàgina web de la Generalitat on trobareu la informació de quins estudis són necessaris per tal de fer una preinscripció universitària:

http://universitats.gencat.cat/ca/inici/

És necessària una titulació d'anglès per accedir a la Formació bàsica LMA B1.1?

L'acreditació d'un títol oficial d'anglès no és requisit formatiu obligatori però sí que es valora en el procés de selecció.

Puc presentar-me als exàmens de l'EFAV d'altres subcategories diferents de la B1.1?

SÍ, en el cas que el síl·labus i els nivells requerits per a cada capítol de mòdul sigui exactament el mateix. Teniu una taula especificada en el reglament EASA Part 66, apèndix 1.

Exemples:

 • Mòduls comuns per a les subcategories B1.1, B1.2, B1.3 I B1.4 :
  • M1 - M2 - M3 - M4 - M6 - M7A - M8 - M9A - M10 - M17A
 • Mòduls comuns per a les subcategories B1.1 I B2:
  • M1 - M3 - M8 - M9A - M10

En quin idioma s'imparteixen les classes?

En idioma espanyol.

Registres digitals de sol·licituds, matrícules, formació i exàmens

Tota la documentació que es tramita telemàticament o s'envia per correu electrònic, ha d'anar signada amb un certificat digital vàlid.

 • Com obtenir un certificat digital vàlid per a signar documents electrònicament?

Has de registrar-te en una entitat reconeguda com per exemple https://www.idcat.cat/ca/solicitar

 • Com descarregar i instal·lar el certificat digital?

Has de seguir les indicacions d'una entitat reconeguda com per exemple https://www.idcat.cat/ca/descarrega

 • Com signar un document amb el certificat digital?

Recomanem utilitzar el programa "Acrobat Reader" https://www.adobe.com/ i seguir les indicacions següents:

  • Seleccionar el document PDF que has de signar.
  • Fes clic en "herramientas" i després en "cerfificados".
  • Fes clic en "firmar digitalmente" i accepta.
  • Defineix l'espai de la signatura i després selecciona el certificat que utilitzaràs.
  • Desar el document PDF.

Idioma