FORMACIÓ REGLADA EUROPEA EN EL MANTENIMENT D’AVIONS

Oferim dos cursos reglats en el sector del manteniment aeronàutic.

Per l'Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA):
  • LMA B1.1: Curs de Formació Bàsica en el Manteniment d'Avions de Turbina (Reglament (UE) nº 1321/2014).
Pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE):
  • TMVO0109: Certificat de Professionalitat d'Operacions Auxiliars de Manteniment Aeronàutic (RD 723/2011, de 20 de mayo).

58de61e2b210a0165e397721

Idioma