Història

pape

L’any 1985 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va iniciar, a través del seu centre de formació ocupacional, CFO La Paperera, accions formatives en el camp de la mecànica d’avions,amb el nom de Tècnic Ajudant de Manteniment d’Aeronaus. L’any 1992 aquesta formació va ser reconeguda per la Direcció General d’Aviació Civil (DGAC) com a Curs de Tècnic de Manteniment d’Aeronaus, segons la normativa nacional.

Al Juliol de 2008, el Departament d’Aeronàutica del CFO La Paperera va obtenir la certificació de la DGAC com a Organització de Formació de Manteniment aprovada en virtut de la part 147, normativa  que està reconeguda  en l’àmbit europeu.

imetlogo_EFAV_color

Fruit de la fusió del CFO La Paperera i de la Conselleria d’Educació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va néixer l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) i, així, el Departament d’Aeronàutica també canvia el seu nom pel d’Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la Geltrú (EFAV).

Idioma