FORMAT CERTIFICAT DE RECONEIXEMENT

Un cop enviat el formulari, es descarregarà automàticament el format PDF que hauràs de signar i enviar en l'apartat de tramitació electrònica
  • s’introduirà el nom que consti en el DNI/NIE
  • s’introduirà el/s cognom/s que consti/n en el DNI/NIE.
  • s’introduirà la identificació sense espais ni guions i la/les lletres en majúscula/es.
  • Hidden
Idioma