Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals? 

Identitat: Institut Municipal d’Educació i Treball
Domicili social: C/ Unió 81 Edifici CFO La Paperera – 08800 Vilanova i la Geltrú
NIF: P0800218J
Email: lopd@imet.cat
Telèfon: 938 140 440

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem la informació que ens facilita l’usuari amb la finalitat de gestionar les sol·licituds d’informació realitzades a través del Lloc web i, si escau, enviar-li comunicacions comercials que puguin ser del seu interès.

 

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’usuari.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment de l’usuari prestat mitjançant l’acceptació de la clàusula de tractament de dades.

En els formularis del Lloc web, serà necessari que l’usuari empleni els camps marcats com a “obligatoris”. Si no es faciliten totes les dades de caràcter personal requerits per l’IMET, podria implicar una incompleta atenció de la sol·licitud requerida.

L’usuari haurà de comunicar a l’IMET, les seves dades personals actuals a fi que la informació continguda en els seus fitxers estigui actualitzada i sense errors.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Se cediran dades a Zip Zap Social PR SL, Dropbox, Google,  Globals Design & Development SL, CPC Servicios Informáticos SL.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

L’usuari pot exercir el seu dret d’accés a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Igualment, té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de forma retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins a aquest moment.

L’usuari podrà exercitar els drets referits anteriorment, en els termes i condicions prevists en la legislació vigent, al domicili social de l’IMET,  o sol·licitar-ho mitjançant l’enviament de correu electrònic a lopd@imet.cat.

En el cas que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir major informació referent a qualsevol d’aquests drets, pot acudir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es – C/ Jorge Juan, 6 de Madrid).

Idioma