OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT AERONÀUTIC

El curs està adreçat a totes les persones que vulguin ser professionals del sector aeri realitzant operacions auxiliars de manteniment i serveis en l’aeronau, complint especificacions tècniques, en condicions de seguretat i sota la supervisió d’un tècnic de nivell superior amb capacitat de certificació.

 

LA FORMACIÓ ÉS UN CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT SUBVENCIONAT EL 100% PEL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA.

Si vols més informació sobre els Certificats de professionalitat, accedeix mitjançant aquest enllaç.

 

Itinerari formatiu:

L'obtenció del Certificat de professionalitat amb una qualificació igual o superior al 7.5 assegura una plaça acadèmica en la Formació bàsica LMA B1.1 Avions de turbina que s'iniciaria durant l'últim trimestre de l'any.

 

Requisits d'accés

Programa formatiu

Preinscripcions - Vilanova i la Geltrú

Lleida Aeroport

Camp professional

Idioma