Certificat de professionalitat

FORMACIÓ SUBVENCIONADA AL 100% PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC).

 Competència general:

Realitzar operacions auxiliars de manteniment i serveis en l’aeronau, complint especificacions tècniques, en condicions de seguretat i sota la supervisió d’un tècnic de nivell superior amb capacitat de certificació.

Requisits d’accés:

 • Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
 • Estar inscrit en l’Oficina de treball com a Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO).

Itinerari formatiu:

L’obtenció del Certificat de professionalitat més les superació d’una prova d’accés assegura una plaça acadèmica en la formació de Tècnic/a de manteniment d’aeronaus.  Certificador d’avions de turbina.

Entorn professional:

 1. Àmbit professional: exerceix la seva activitat professional per compte aliena en:
  • Empreses grans o mitjanes de manteniment aeronàutic localitzades en els aeroports que requeriran de personal disposat a la mobilitat geogràfica i al treball nocturn i per torns.
  • Empreses mitjanes o petites de manteniment aeronàutic localitzades en aeròdroms o camps de vol que requeriran de personal disposat a la mobilitat geogràfica.
  • Empreses de handling (assistència en terra a les aeronaus que inclou tots els serveis que necessita una aeronau des de que aterra fins que s’enlaira) localitzades en els aeroports que requeriran de personal disposat al treball nocturn i per torns.
 2. Ocupacions:
  • Auxiliar de manteniment d’aeronaus en línia.
  • Auxiliar de manteniment d’interiors d’aeronaus.
  • Auxiliar de manteniment d’aeronaus en taller.
  • Auxiliar de rampa.

Calendari acadèmic:

Data d’inici: octubre de 2020.

Data fi: juny de 2021.

Horari: de dilluns a dijous en horari de 16 a 19 hores.

Programa formatiu:

Unitats formatives Hores
Operacions auxiliars de manteniment extern de l’aeronau 40
Operacions auxiliars de manteniment intern de l’aeronau. 30
Operacions auxiliars de servei de l’aeronau. 50
Manteniment auxiliar de sistemes mecànics i fluids d’aeronaus. 50
Manteniment auxiliar de motors i hèlixs d’aeronaus. 40
Manteniment auxiliar de sistemes elèctrics d’aeronaus. 60
Manteniment auxiliar de l’acondicionament interior d’aeronaus. 30
Seguretat aeronàutica i prevenció de riscos laborals i mediambientals. 30
Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere. 10
Mòdul de pràctiques professionals no laborables 80
420

 

Idioma