OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT AERONÀUTIC

El curs està adreçat a totes les persones que vulguin ser professionals del sector aeri realitzant operacions auxiliars de manteniment i serveis en l’aeronau, complint especificacions tècniques, en condicions de seguretat i sota la supervisió d’un tècnic de nivell superior amb capacitat de certificació.

 

LA FORMACIÓ ÉS UN CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT SUBVENCIONAT EL 100% PEL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA.

Si vols més informació sobre els Certificats de professionalitat, accedeix mitjançant aquest enllaç.

 

Itinerari formatiu:

L'obtenció del Certificat de professionalitat amb una qualificació igual o superior al 7.5 assegura una plaça acadèmica en la Formació bàsica LMA B1.1 Avions de turbina que s'iniciaria en el mes de setembre de l'any 2021.

 

Requisits d'accés

Programa formatiu

Camp professional

Idioma