Treballa a l’EFAV

L’equip docent de l’EFAV està format per professionals del sector aeronàutic (enginyers aeronàutics i/o tècnics de manteniment d’aeronaus i d’altres titulacions amb formació equivalent) amb dedicació exclusiva a la docència o compartint la seva vida professional en empreses de manteniment d’aeronaus (OM145).

Tant el personal intern com el personal extern (autònoms) han de complir unes competències regulades per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria: guia d’AESA (pàgines 22 a 26).

 

Convocatòria oberta Abril 2019: bases reguladores (Termini de presentació d’intàncies: 15/05/2019)

Idioma