Treballa a l’EFAV

L’equip docent de l’EFAV està format per professionals del sector aeronàutic (enginyers aeronàutics i/o tècnics de manteniment d’aeronaus i d’altres titulacions amb formació equivalent) amb dedicació exclusiva a la docència o compartint la seva vida professional en empreses de manteniment d’aeronaus (OM145).

Tant el personal intern com el personal extern (autònoms) han de complir unes competències regulades per:

  • l’Agència Estatal de Seguretat Aèria: guia d’AESA (pàgines 20 a 24).
  • El Servei d’Ocupació de Catalunya: requisits.

 

Convocatòria oberta Abril 2019: bases reguladores (Termini de presentació d’intàncies: 15/05/2019)

Idioma