Pla d’estudis

El determina l’Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) mitjançant l’annex III de la Part 66 del Reglament 1321/2014 i per l’apèndix I que relaciona els mòduls i els continguts que s’han d’impartir.

Té una durada de 2.400 hores que es distribueixen en dos cursos acadèmics més el Mòdul de pràctiques en entorn real.

Primer curs (2020/2021):

 • Calendari acadèmic: des de setembre fins a juliol de dilluns a divendres.  Vacances de Nadal i de Setmana Santa més els festius (locals, estatals i autonòmics).
 • Horari intensiu de matins: sis hores diàries.
 • Mòduls que s’imparteixen:
  • M1 Matemàtiques.
  • M2 Física.
  • M3 Fonaments d’electricitat.
  • M6 Materials, equips i eines.
  • M7A Pràctiques de manteniment.
  • M8 Aerodinàmica bàsica.
  • M9A Factors humans.

 

Segon curs (2021/2022):

 • Calendari acadèmic: des de setembre fins a juliol de dilluns a divendres.  Vacances de Nadal i de Setmana Santa més els festius (locals, estatals i autonòmics).
 • Horari intensiu de matins: sis hores diàries.
 • Mòduls que s’imparteixen:
  • M4 Fonaments d’electrònica.
  • M5 Tècniques digitals.  Sistemes d’instruments electrònics.
  • M10 Legislació aeronàutica.
  • M11A Aerodinàmica, estructures i sistemes d’avions de turbina.
  • M15 Motors de turbina de gas.
  • M17A Hèlixs.

Un cop aprovats els mòduls anteriors:

 • Mòdul de pràctiques en entorn real de 450 hores.
Idioma