Camp professional

Àmbit professional i de treball

El tècnic exercirà la seva activitat en el sector del manteniment d’aeronaus (àrea d’aeromecànica) desenvolupant els processos d’execució i participant en la gestió i logística del manteniment.

Exercirà la seva activitat laboral fonamentalment en la línia, l’hangar i el taller de:

 • Companyies regulars.
 • Companyies xàrter.
 • Companyies no regulars de transport de passatgers i càrrega.
 • Companyies de fumigació aèria.
 • Companyies de treballs aeris (fotografia, publicitat).
 • Ambulàncies.
 • Organismes institucionals.
 • Companyies de lluita conta incendis.
 • Escoles.
 • Aeroclubs.
 • Institucions oficials (Policia, Protecció civil, etc.).

Àmbit funcional i tecnològic

La figura professional es troba lligada directament ala processos d’execució que impliquin el maneig d’equips per al diagnòstic, reparació, ajust, control i verificació necessaris per al manteniment de:

 • Motor.
 • Sistemes mecànics, hidràulics i pneumàtics.
 • L’estructura i mobiliari de l’aeronau, els seus components i accessoris.

Principals ocupacions i llocs de treball:

 • Mecànic de línia.
 • Mecànic d’hangar.
 • Mecànic de taller.
 • Inspector d’assajos no destructius.
 • Tècnic cap d’hangar/línia.
Idioma