Camp professional

Àmbit professional i de treball

El tècnic exercirà la seva activitat en el sector del manteniment d’aeronaus (àrea d’aeromecànica) desenvolupant els processos d’execució i participant en la gestió i logística del manteniment.

Exercirà la seva activitat laboral fonamentalment en la línia, l’hangar i el taller de:

 • Companyies regulars.
 • Companyies xàrter.
 • Companyies no regulars de transport de passatgers i càrrega.
 • Companyies de fumigació aèria.
 • Companyies de treballs aeris (fotografia, publicitat).
 • Ambulàncies.
 • Organismes institucionals.
 • Companyies de lluita conta incendis.
 • Escoles.
 • Aeroclubs.
 • Institucions oficials (Policia, Protecció civil, etc.).

Àmbit funcional i tecnològic

La figura professional es troba lligada directament ala processos d’execució que impliquin el maneig d’equips per al diagnòstic, reparació, ajust, control i verificació necessaris per al manteniment de:

 • Motor.
 • Sistemes mecànics, hidràulics i pneumàtics.
 • L’estructura i mobiliari de l’aeronau, els seus components i accessoris.

Principals ocupacions i llocs de treball:

 • Mecànic de línia.
 • Mecànic d’hangar.
 • Mecànic de taller.
 • Inspector d’assajos no destructius.
 • Tècnic cap d’hangar/línia.

Typical Maintenance Tasks (appendix II Part 66)

Time limits/Maintenance checks

 • 100 hour check (general aviation aircraft).
 • “B” or “C” check (transport category aircraft).
 • Assist in carrying out a scheduled maintenance check i.a.w. AMM.
 • Review Aircraft Maintenance Log for correct completion.
 • Review records for compliance with airworthiness directives.
 • Review records for compliance with component life limits.
 • Procedure for Inspection following heavy landing.
 • Procedure for Inspection following lightning strike.

Dimensions/Areas

 • Locate component(s) by zone/station number.
 • Perform symmetry check.

Lifting and Shoring

Assist in:

 • Jack aircraft nose or tail wheel.
 • Jack complete aircraft.
 • Sling or trestle major component.

Levelling/Weighing

 • Level aircraft.
 • Weigh aircraft.
 • Prepare weight and balance amendment.
 • Check aircraft against equipment list.

Towing and Taxiing

 • Prepare aircraft for towing.
 • Tow aircraft.
 • Be part of aircraft towing team.

Parking and mooring

 • Tie down aircraft.
 • Park, secure and cover aircraft.
 • Position aircraft in dock.
 • Secure rotor blades.

Placards and Markings

 • Check aircraft for correct placards.
 • Check aircraft for correct markings.

Servicing

 • Refuel aircraft.
 • Defuel aircraft.
 • Carry out tank to tank fuel transfer.
 • Check/adjust tire pressures.
 • Check/replenish oil level.
 • Check/replenish hydraulic fluid level.
 • Check/replenish accumulator pressure.
 • Charge pneumatic system.
 • Grease aircraft.
 • Connect ground power.
 • Service toilet/water system
 • Perform pre-flight/daily check.

Vibration and Noise Analysis

 • Analyse helicopter vibration problem.
 • Analyse noise spectrum.
 • Analyse engine vibration.

Air Conditioning

 • Replace combustion heater.
 • Replace flow control valve.
 • Replace outflow valve.
 • Replace safety valve.
 • Replace vapour cycle unit.
 • Replace air cycle unit.
 • Replace cabin blower.
 • Replace heat exchanger.
 • Replace pressurisation controller.
 • Clean outflow valves.
 • Deactivate/reactivate cargo isolation valve.
 • Deactivate/reactivate avionics ventilation components.
 • Check operation of air conditioning/heating system.
 • Check operation of pressurisation system.
 • Troubleshoot faulty system.

Auto flight

 • Install servos.
 • ......
Idioma