Camp professional – Operacions Auxiliars

Àmbit professional

Exerceix la seva activitat professional per compte aliena en:

  • Empreses grans o mitjanes de manteniment aeronàutic localitzades en els aeroports que requeriran de personal disposat a la mobilitat geogràfica i al treball nocturn i per torns.
  • Empreses mitjanes o petites de manteniment aeronàutic localitzades en aeròdroms o camps de vol que requeriran de personal disposat a la mobilitat geogràfica.
  • Empreses de handling (assistència en terra a les aeronaus que inclou tots els serveis que necessita una aeronau des de que aterra fins que s’enlaira) localitzades en els aeroports que requeriran de personal disposat al treball nocturn i per torns.

Ocupacions

  • Auxiliar de manteniment d’aeronaus en línia.
  • Auxiliar de manteniment d’interiors d’aeronaus.
  • Auxiliar de manteniment d’aeronaus en taller.
  • Auxiliar de rampa.

Aeroport de Lleida-Alguaire (ILD)

Idioma