Sabies que l’EFAV també ofereix el Certificat de Professionalitat d’Operacions auxiliars de Manteniment Aeronàutic?

Gràcies al conveni de col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, l’EFAV pot oferir de manera totalment subvencionada el Curs d’Operacions auxiliars de Manteniment Aeronàutic, que permet a l’alumne gaudir d’un certificat de professionalitat.

La formació garanteix que l’estudiant pugui realitzar operacions auxiliars de manteniment i serveis en l’aeronau, complint diferents especificacions tècniques i les mesures de seguretat pertinents. Ara bé, aquesta figura professional ha de comptar amb la supervisió d’un tècnic de nivell superior amb capacitat de certificació.

Un cop obtingut el certificat de professionalitat, els estudiants poden superar una prova d’accés que assegura una plaça acadèmica a la formació de Tècnic de Manteniment d’Aeronaus per a poder certificar avions de motor de turbina, amb la llicència B1.1.

Es tracta doncs, d’una formació ideal per tots aquells apassionats en el món de la mecànica i l’aviació però que no disposen dels requisits per estudiar el Curs de TMA B1.1. Gràcies a aquest ‘curs pont’ subvencionat al 100%, l’alumne rebrà les competències teòrico-pràctiques per a poder realitzar operacions de manteniment d’aeronaus i acreditar uns coneixements per realitzar la formació acreditada per l’EASA a les mateixes instal·lacions de l’EFAV.

Sabies que l’EFAV també ofereix el Certificat de Professionalitat d’Operacions auxiliars de Manteniment Aeronàutic?
Idioma