PROCÉS DE SELECCIÓ – Operacions auxiliars de manteniment aeronàutic 2019-2020

Procés de selecció adreçat a les persones que han fet la sol·licitud de preinscripció i ha estat acceptada:

  • Entrevistes personals (del 12 de juny fins el 18 de juliol)
  • Llistat de preinscripcions amb la puntuació (publicació el 22 de juliol)
  • Presentació de reclamacions (del 22 al 24 de juliol)
  • Publicació del llistat definitiu de les sol·licituds de preinscripció amb puntuació (publicació el 26 de juliol)
  • Publicació de les llistes amb l’assignació de places i llista d’espera (publicació el 26 de juliol)
Idioma