Programa formatiu – Operacions auxiliars

El determina el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) mitjançant l’ordre ESS/1897/2013, de 10 de octubre, que relaciona els mòduls i els continguts que s’han d’impartir.

Té una durada de 420 hores que es distribueix en un curs acadèmic, inclòs el Mòdul de pràctiques professionals no laborals.

 

Unitats formatives Hores
Operacions auxiliars de manteniment extern de l’aeronau 40
Operacions auxiliars de manteniment intern de l’aeronau. 30
Operacions auxiliars de servei de l’aeronau. 50
Manteniment auxiliar de sistemes mecànics i fluids d’aeronaus. 50
Manteniment auxiliar de motors i hèlixs d’aeronaus. 40
Manteniment auxiliar de sistemes elèctrics d’aeronaus. 60
Manteniment auxiliar de l’acondicionament interior d’aeronaus. 30
Seguretat aeronàutica i prevenció de riscos laborals i mediambientals. 30
Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere. 10
Mòdul de pràctiques professionals no laborals (juny/juliol) 80
420

 

Idioma