Per què és tan important que l’EFAV estigui aprovada per l’AESA?

El curs d’obtenció de la llicència de tècnic de manteniment d’aeronaus de l’EFAV està aprovat per l’AESA, l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, la institució del ministeri de foment que vetlla perquè la normativa de l’aviació civil es compleixi a Espanya.

Promou el desenvolupament, l’establiment i l’aplicació de legislació aeronàutica i s’encarrega de controlar els centres de manteniment d’aeronaus, com l’EFAV, per tal que compleixi la normativa europea i estatal. L’AESA inspecciona regularment l’Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i dóna el seu vistiplau al programa educatiu.

Dit d’una altra manera, sense la certificació de l’AESA no es pot impartir el curs de tècnic de manteniment d’aeronaus, ja que és molt important per l’espai aeri internacional mantenir uns alts estàndards de qualitat.

L’excel·lència és un dels valors de l’EFAV, els nostres alumnes tenen un índex d’inserció laboral del 100% i és que un professorat molt qualificat s’encarrega de formar als futurs professionals.

Per què és tan important que l’EFAV estigui aprovada per l’AESA?
Idioma