L’aviació mundial creix el 2018

L’Associació de Transport Aeri Internacional (IATA) ha publicat dades referents al trànsit mundial de passatgers el 2018 i la principal conclusió és que el sector creix moderadament. Durant el 2018 es van transportar més de 4,3 mil milions de passatgers, tancant l’any amb un augment del 6,5% respecte el 2017. Un creixement que es queda una mica per sota de l’increment del 8,0% registrat el 2017 respecte el 2016.

El trànsit internacional de les companyies europees va augmentar en un 6,6% el 2018, una dada també inferior al creixement del 8,4% del 2017. Segons IATA, l’increment del trànsit es va alentir en el segon semestre de l’any. Una tendència que IATA atribueix a “la incertesa sobre el context econòmic, el Brexit i les tensions comercials entre els Estats Units i la Xina”. Malgrat tot, l’Associació de Transport Aeri Internacional preveu que “el 2019 seguirà sent un any de creixement moderat”.

Les dades d’IATA apunten doncs a un creixement sostingut de la demanda de transport aeri, fet que conduirà a una major necessitat de mantenir les aeronaus. A l’EFAV oferim un curs d’obtenció de la llicència de Manteniment d’Aeronaus B.1.1, amb la qual es pot treballar a les principals companyies aèries i empreses de manteniment. L’escola compta amb un índex d’inserció laboral del 100%, ja que tots els nostres alumnes han aconseguit entrar a treballar a la indústria just després de finalitzar els estudis.

L’aviació mundial creix el 2018
Idioma