La formació en mecànica d’avions de l’EFAV garanteix el 100% d’inserció laboral

L’Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la Geltrú (EFAV) compta amb més de 35 anys impartint formació aeronàutica. Des del 1985, multitud d’estudiants s’han format al nostre centre com a tècnics de manteniment d’aeronaus.

Els nostres estudis estan reconeguts i avalats a nivell estatal i europeu per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) i l’European Union Aviation Safety Agency (EASA).

La col·laboració i les sinergies que generem amb empreses i organitzacions del sector aeronàutic, fomenten la participació de l’alumnat en projectes reals. Gran part dels estudis es realitza fora de les aules, destinant 450 hores a pràctiques en les principals companyies de serveis aeronàutics.

Les nostres formacions tenen un marcat vessant pràctic amb l’objectiu d’introduir els estudiants en el món laboral. El treball amb avions reals als mateixos aeroports facilita l’ocupabilitat de l’alumnat.

El manteniment d’avions és un sector amb gran demanda i potencial. Els nostres estudis de manteniment d’aeronaus cobreixen una demanda real i així ho demostren les xifres: L’alumnat de l’EFAV té un índex d’inserció laboral del 100%.

La Llicència de Manteniment D’Aeronaus B1.1 permet treballar en el manteniment de l’àrea aeromecànica desenvolupant processos d’execució i participant en la gestió i logística. També dóna la possibilitat de treballar en el suport de processos d’execució que impliquin el maneig d’equips per al diagnòstic, reparació, ajust, control i verificació per al manteniment.

Necessites més informació sobre la nostra formació en mecànica d’avions? Posa’t en contacte amb nosaltres.

La formació en mecànica d’avions de l’EFAV garanteix el 100% d’inserció laboral
Idioma