Físics russos descobreixen com incrementar la seguretat dels frens en avions

Incrementar la resistència de frenada és una tasca clau per a la seguretat en aviació. El sistema de frenada d’avions de passatgers està dins les rodes i consta d’un paquet de discos de fre immòbils i rotatoris. Quan s’activa el fre, els pistons estrenyen aquest paquet, les superfícies dels discos entren en contacte i s’atura la rotació de les rodes a causa de la fricció que es produeix.

En la majoria de sistemes de frenada els discos es fabriquen de materials compostos de carboni que s’escalfen molt una vegada sotmesos a càrregues. Les exigències en relació amb la resistència d’aquests materials creixen constantment.

En aquest sentit, un equip d’investigadors del Centre de Materials Compostos de la Universitat Nacional de Ciència i Tecnologia de Rússia NUST MISIS ha estudiat per encàrrec de la Corporació Aeronàutica Rubin com en diversos materials compostos sotmesos a càrregues variables canvia la resistència al sorgiment i creixement d’esquerdes. Els assajos duts a terme a la NUST MISIS van posar de relleu que els materials reforçats amb fibres de carboni discretes suporten millor la propagació de fractures a través de les fibres.

La investigació és clau per a la millora continuada de la seguretat en volar i reforça la importància d’un bon manteniment de les aeronaus. A l’EFAV oferim un curs d’obtenció de la llicència de Manteniment d’Aeronaus B.1.1, amb la qual es pot treballar en les principals companyies aèries i empreses de manteniment. L’escola compta amb un índex d’inserció laboral del 100%, ja que tots els nostres alumnes han aconseguit entrar a treballar a la indústria just després de finalitzar els estudis.

 

Físics russos descobreixen com incrementar la seguretat dels frens en avions
Idioma