Estudiar a l’EFAV és garantia de qualitat i prestigi

Estudiar a l’EFAV és garantia de qualitat i prestigi

A380_on_ground_front_shot

L’Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la Geltrú (EFAV) ha iniciat el nou curs acadèmic 2016-2017 amb les aules ben plenes: un total de 28 alumnes s’han matriculat per obtenir la llicència B1.1 en Tècnic de Manteniment d’Aeronaus. Aquesta formació té una important demanda entre el jovent, ja que la taxa d’inserció laboral està al voltant del 100%, al primer any de finalització d’aquests estudis.

Estudiar a l’EFAV és garantia de qualitat i prestigi. Aquesta Escola ofereix una formació homologada a nivell estatal per l’Agència de Seguretat Aèria (AESA) i a nivell europeu per l’European Aviation Safety Agency (EASA). A més, segons la part 147 de la normativa EASA, està autoritzada a impartir els cursos especialitzats en la formació de tècnics en mecànica i aeronàutica, així com els exàmens oficials per a l’obtenció de la llicència B1.1. El fet de comptar amb totes les autoritzacions pertinents, garanteix la teva incorporació al mercat laboral de qualsevol país membre de la Unió Europea (UE) i d’arreu del món, un cop has finalitzat aquests estudis.

Quant a l’itinerari formatiu del curs en Tècnic de Manteniment d’Aeronaus cal dir que té una durada de dos anys i es divideix en classes teòriques i pràctiques formatives amb aeronaus reals (450 hores). Per al desenvolupament de la fase pràctica, l’EFAV compta amb acords amb empreses de primer nivell del sector aeronàutic com: Air Europa, Air Nostrum, BCP Aerotecnics, Clipper National Air, EADS Construcciones Aeronáuticas, Flightline, Futurhangars, Iberia LAE, RYANAIR TECHNICS, la Organización Mantenimiento e Ingeniería Aeronáutica del Atlántico Sur, PAN AIR Líneas Aéreas, Servitec Aircraft Maintenance i Rosique Aircraft.

Altres aspectes positius del curs de l’EFAV són el seu equip docent i la progressiva introducció de l’anglès, responent a la vocació internacional d’aquests estudis. Quant al professorat, cal assenyalar que aprendràs les darreres tendències del món de mecànica i l’aeronàutica de la mà de professionals vinculats amb la realitat professional, garantint d’aquesta manera una actualització contant dels continguts i metodologies emprades durant aquesta formació. Cal destacar a professionals de la talla de Pere Joan Mayals, Director Tècnic de FlightLine i CNAIR; Francisco Fando, Tècnic de manteniment d’aeronaus a Iberia i instructor a EASA; Miguel Bueno, Enginyer de Servei d’Iberia; Jordi Pons, Responsable Tècnic de FPAC i professor associat de la UPC; Jordi Llorach, autònom i distribuïdor d’ultralleugers de TLSPAIN, entre d’altres.

Converteix-te en un expert en el manteniment preventiu i correctiu d’aeronaus a l’hangar, a l’aeroport o a les fàbriques d’avions, estudiant a l’EFAV de Vilanova; el millor centre per obtenir la llicència B1.1 en Tècnic de Manteniment d’Aeronaus.

Estudiar a l’EFAV és garantia de qualitat i prestigi
Idioma