Els aeroports espanyols seran ‘zero’ emissions el 2050

Els aeroports espanyols de la xarxa d’Aena treballaran per estar lliures d’emissions de CO2 el 2050 en el marc de la iniciativa NetZero2050 que també han subscrit 194 aeroports de 24 països europeus amb el gran objectiu de lluitar contra el canvi climàtic. 

Aquesta iniciativa es concreta en una bateria de mesures que ja estan en marxa per aconseguir la progressiva disminució de les emissions de CO2 derivades de la seva activitat. 

Una de les mesures té a veure amb les emissions produïdes pel consum d’energia elèctrica, que actualment suposa aproximadament el 80% de les relacionades amb l’operativa dels aeroports. Per reduir l’impacte, Aena treballa en dos àmbits. D’una banda es comprarà energia amb origen renovable i s’implantarà l’anomenat Pla Fotovoltaic que permetrà assolir el 70% d’auto abastiment energètic a partir d’energia solar. Una xifra que suposarà evitar l’emissió de 167.000 tones de CO2 a l’atmosfera. D’altra banda, treballa en la implementació de mesures d’eficiència energètica amb accions de caràcter tecnològic en il·luminació i climatització, adequació del consum energètic a l’operativa real de l’aeroport i la millora del control dels consums d’energia elèctrica.

Una altra línia de treball és la reducció d’emissions per combustible que es concreten en la substitució del 100% dels vehicles d’Aena per turismes amb combustible procedent de fonts no contaminants. També s’instal·laran punts de recàrrega de vehicles elèctrics als aeroports, així com preses de 400 Hz per a aeronaus.

Els aeroports espanyols seran ‘zero’ emissions el 2050
Idioma