El curs en Tècnic de Manteniment d’Aeronaus de l’EFAV, una formació especialitzada i de qualitat homologada per l’Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA)

El curs en Tècnic de Manteniment d’Aeronaus de l’EFAV, una formació especialitzada i de qualitat homologada per l’Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA)

 asdf

Què significa que el curs en Tècnic de Manteniment d’Aeronaus de l’Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la Geltrú (EFAV) sigui una formació homologada per l’Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA)? Sens dubte, aquesta certificació és garantia de prestigi; doncs, l’EASA és l’agència encarregada de promoure els nivells més elevats de la seguretat en l’aviació civil europea i constitueix la pedra angular d’un nou sistema normatiu que estableix un mercat únic europeu del sector aeronàutic.

Aquesta Agència Europea té, entre altres competències, l’aprovació de les escoles de formació del manteniment aeronàutic. En aquest sentit, cal destacar que l’EFAV està aprovada per dur a terme la formació de mecànicscertificadors d’avions amb motor de turbina. Cal destacar també que aquesta institució, depenent  directament de la Comissió Europea, emet per si mateixa, després de les pertinents verificacions tècniques, els certificats corresponents respecte al disseny de productes aeronàutics, els seus components i equips, així com, de les modificacions d’aquests. En definitiva, l’EASA juga un paper fonamental en la seguretat aèria dels Estats membres, en inspeccionar i avaluar periòdicament les mateixes actuacions de les autoritats aeronàutiques nacionals en matèria de vigilància de la seguretat operacional, per tal de verificar que l’aplicació de normatives i procediments es manté homogènia en tots els països.

D’altra banda, en l’àmbit estatal, l’EFAV també compta amb l’autorització de l’Agència Estatal de Seguretat aèria (AESA). Es tracta de l’organisme de l’Estat que vetlla perquè es compleixin les normes d’aviació civil en el conjunt de l’activitat aeronàutica d’Espanya. Per tant, s’encarrega de promoure el desenvolupament, l’establiment i l’aplicació de legislació aeronàutica nacional i internacional de seguretat aèria i de protecció al passatger. Aquesta institució també és l’encarregada d’implantar una cultura de seguretat; protegir els drets dels usuaris, agents i societat, aconseguint un transport aeri segur, eficaç, eficient, de qualitat, respectuós amb el medi ambient, accessible i fluid.

Tria una formació amb plenes garanties, certificada per dues grans institucions del món de l’aeronàutica; estudia el curs en TMA a l’EFAV de Vilanova.

El curs en Tècnic de Manteniment d’Aeronaus de l’EFAV, una formació especialitzada i de qualitat homologada per l’Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA)
Idioma