El blockchain, una eina per millorar el manteniment dels avions

El 2019 el transport en avió de passatgers i de mercaderies encadenarà el seu desè any consecutiu de creixement segons les previsions de l’Associació Internacional del Transport Aeri (IATA). Un increment que es calcula que superi el 5% de mitjana anual i que està provocant que les aerolínies de tot el món necessitin renovar i fer créixer les seves flotes d’avions.

La compra de nous avions no és suficient perquè les aerolínies millorin els seus nivells d’eficiència a la velocitat necessària. Això fa que, a més d’adquirir noves aeronaus, les companyies aèries hagin de buscar solucions creatives per reduir costos operatius mentre amplien els seus ingressos. Un punt on la tecnologia blockchain sorgeix com una potencial solució. Així ho recull l’informe Data for the life of the aircraft de PriceWaterhouseCoopers.

La naturalesa del blockchain ha fet que els primers casos d’èxit hagin estat les monedes digitals, que l’han adoptat com la seva base. Però l’ús d’aquesta tecnologia va molt més enllà del món financer i, en casos com el sector aeri, pot suposar una important millora en certs processos.

Entre ells destaca el manteniment. Malgrat la sofisticació dels avions actuals, gran part de les dades que són crucials per al seu manteniment es recullen manualment. Depenent de la seva grandària, un avió pot arribar a tenir diversos milions de peces. Totes elles són registrades tant pel seu fabricant com per les aerolínies durant els processos regulars de manteniment. La tecnologia blockchain podria ser utilitzada per registrar cada vegada que una peça s’instal·la o s’elimina d’un avió. També podria capturar altres detalls, com quant de temps va estar en servei una peça reemplaçada o la identitat i la ubicació del tècnic que va realitzar aquesta reparació. De la mateixa manera, podria assegurar-se que només tenen accés a la informació d’una peça dels usuaris amb una sèrie de drets. Això milloraria enormement la seguretat de les dades. Una cosa clau en un sector en què els competidors es marquen molt de prop.

Afegint altres tecnologies, cada peça podria comptar amb un «bessó digital» que proporcionés una instantània en temps real de l’estat de cada peça. Des del moment en què sortís de la línia de muntatge fins al dia en què l’avió es retirés de la flota de l’aerolínia.

El blockchain, una eina per millorar el manteniment dels avions
Idioma