Competència general

La Llicència de Manteniment d’Aeronaus (LMA) de l’especialitat B1.1 permet al seu titular emetre certificats d’aptitud pel servei i actuar com a personal de recolzament després de:

  • Treballs de manteniment executats en l’estructura de l’aeronau, el grup motopropulsor i els sistemes mecànics i elèctrics.
  • Treballs en sistemes d’aviònica que necessiten únicament comprovacions senzilles per a demostrar el seu funcionament i no requereixen la diagnosi d’avaries.

 

WhatsApp Image 2017-06-07 at 12.26.14

58de61e2b210a0165e397721

Idioma