Certificat de Reconeixement

El Certificat de reconeixement acredita la superació de la formació bàsica i/o els exàmens bàsics.

Per sol·licitar el Certificat de reconeixement l’alumnat haurà d’omplir el format “Solicitud de Certificado de reconocimiento”, adjuntar el justificant bancari d’ingrés i entregar la documentació:

  1. Presencialment en el Registre de l’Institut Municipal d’Educació i Treball (InfoIMET) o,
  2. Per correu certificat dirigit a:

Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la Geltrú (EFAV).
Att. Secretaria acadèmica
C/ Unió, 81.
08800 Vilanova i la Geltrú.

El Certificat de reconeixement estarà preparat en un màxim de 10 dies a partir de l’endemà de la data de registre.

Idioma