Saps que l’EFAV de Vilanova compta amb l’autorització de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) i de l’European Aviation Safety Agency (EASA) per impartir els estudis en Tècnic de Manteniment d’Aeronaus (TMA)?

Saps que l’EFAV de Vilanova compta amb l’autorització de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) i de l’European Aviation Safety Agency (EASA) per impartir els estudis en Tècnic de Manteniment d’Aeronaus (TMA)?

L’Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la Geltrú (EFAV) està autoritzada per dues importants institucions del món de l’aeronàutica: l’Agència Estatal de Seguretat aèria (AESA) i l’European Aviation Safety Agency (EASA), segons la part 147 de la seva normativa. Comptar amb aquest prestigiós aval permet a l’EFAV impartir el curs en Tècnic de Manteniment d’Aeronaus (TMA) per a l’obtenció de la llicència B1.1, una formació especialitzada en el món de l’aeronàutica i la mecànica d’avions, homologada a nivell europeu.

Però què és l’EASA? Es tracta de l’organisme de l’Estat que vetlla perquè es compleixin les normes d’aviació civil en el conjunt de l’activitat aeronàutica d’Espanya. Per tant, s’encarrega de promoure el desenvolupament, l’establiment i l’aplicació de legislació aeronàutica nacional i internacional de seguretat aèria i de protecció al passatger. Aquesta institució també és l’encarregada d’implantar una cultura de seguretat; protegir els drets dels usuaris, agents i societat, aconseguint un transport aeri segur, eficaç, eficient, de qualitat, respectuós amb el medi ambient, accessible i fluid.

Quant a l’European Aviation Safety Agency (EASA), cal assenyalar que és la màxima autoritat competent a Europa, en matèria de seguretat aeronàutica i depèn directament de la Comissió Europea. Aquesta institució juga un paper fonamental, doncs s’encarrega de l’elaboració de normativa i els treballs de camp necessaris per promoure els màxims estàndards comuns en matèria de seguretat de l’aviació civil. A més, emet per si mateixa, després de les pertinents verificacions tècniques, els certificats corresponents respecte al disseny de productes aeronàutics, els seus components i equips, així com, de les modificacions d’aquests. En definitiva, cal destacar que l’EASA juga un paper fonamental en la seguretat aèria dels Estats membres, en inspeccionar i avaluar periòdicament les pròpies actuacions de les autoritats aeronàutiques nacionals en matèria de vigilància de la seguretat operacional, per tal de verificar que l’aplicació de normatives i procediments es manté homogènia en tots els països.

El fet que l’EFAV estigui autoritzada per dues institucions de primer nivell en el sector aeronàutic dota de prestigi i qualitat els estudis en Tècnic de Manteniment d’Aeronaus, oferts per a aquest centre. A més, cal afegir que, a l’estar regulats en la part 147 de la normativa EASA, estan homologats a tot Europa, garantint d’aquesta manera, la teva incorporació al mercat de treball internacional.

Converteix-te en un expert en el manteniment preventiu i correctiu d’aeronaus, estudiant a l’EFAV de Vilanova, una escola amb garantia de qualitat.

Saps que l’EFAV de Vilanova compta amb l’autorització de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) i de l’European Aviation Safety Agency (EASA) per impartir els estudis en Tècnic de Manteniment d’Aeronaus (TMA)?
Idioma